Archiwum 3 Październik 1983

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 270 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. w sprawie postępowania dyscyplinarnego przeciwko nauczycielom akademickim.

 • Dziennik Ustaw Poz. 262 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. w sprawie zasad i trybu udzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym oraz mianowanym pracownikom dydaktycznym urlopów dla celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego.

 • Monitor Polski Poz. 193 z 1983

  Uchwała nr 127 Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizowania na zasadach eksperymentu przetargów opartych o kryteria efektywności na sprzedaż walut wymienialnych dla przedsiębiorstw państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 190 z 1983

  Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 3 października 1983 r. w sprawie typizacji w budownictwie.