Archiwum 21 Listopad 1983

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 296 z 1983

    Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 21 listopada 1983 r. w sprawie zasad wykonywania przez rzemieślników usług kominiarskich oraz zasad i trybu wydawania zezwoleń na wykonywanie rzemiosła kominiarstwa.

  • Dziennik Ustaw Poz. 278 z 1983

    Ustawa z dnia 21 listopada 1983 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.