Archiwum 22 Listopad 1983

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 293 z 1983

  Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. o ustanowieniu Medalu "Za udział w walkach w obronie władzy ludowej".

 • Dziennik Ustaw Poz. 289 z 1983

  Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 288 z 1983

  Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. Prawo dewizowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 287 z 1983

  Ustawa z dnia 22 listopada 1983 r. o zmianie ustawy o amnestii.

 • Monitor Polski Poz. 216 z 1983

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie powołania ministra obrony narodowej.

 • Monitor Polski Poz. 215 z 1983

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie powołania ministra-kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • Monitor Polski Poz. 214 z 1983

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie powołania ministra sprawiedliwości.

 • Monitor Polski Poz. 213 z 1983

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 212 z 1983

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie powołania wiceprezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 211 z 1983

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie odwołania ministra sprawiedliwości.

 • Monitor Polski Poz. 210 z 1983

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 209 z 1983

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie odwołania wiceprezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 208 z 1983

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Obrony Kraju.

 • Monitor Polski Poz. 207 z 1983

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 listopada 1983 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska ministra obrony narodowej.