Archiwum 27 Grudzień 1983

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 332 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników uspołecznionych zakładów pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 325 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 320 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie amortyzacji majątku trwałego jednostek gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 253 z 1983

  Uchwała nr 195 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie zakazu podwyższania cen umownych towarów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych, wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

 • Monitor Polski Poz. 252 z 1983

  Uchwała nr 194 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1983 r.

 • Monitor Polski Poz. 251 z 1983

  Uchwała nr 190 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Odznaka Mistrza".

 • Monitor Polski Poz. 250 z 1983

  Uchwała nr 183 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1983 r. w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów.