Archiwum 14 Luty 1983

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 62 z 1983

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 1983 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

  • Dziennik Ustaw Poz. 46 z 1983

    Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 14 lutego 1983 r. w sprawie zasad sprzedaży towarów w jednostkach handlu detalicznego oraz placówkach gastronomicznych.

  • Monitor Polski Poz. 41 z 1983

    Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 1983 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 1983 r.