Archiwum 28 Luty 1983

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 71 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem.

 • Dziennik Ustaw Poz. 66 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie opłat za przekazanie gospodarstwa rolnego następcy rolnika.

 • Dziennik Ustaw Poz. 65 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczania należności za usługi świadczone krajowcom dewizowym za granicą w ramach międzynarodowej pomocy samochodowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 64 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie świadczeń pieniężnych oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla osób wykonujących roboty na cele publiczne.

 • Monitor Polski Poz. 54 z 1983

  Uchwała nr 20 Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmieniających pracę.

 • Monitor Polski Poz. 50 z 1983

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1983 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli podatkowej w jednostkach gospodarki uspołecznionej.