Archiwum 11 Maj 1983

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 106 z 1983

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu przymusowego doprowadzania przez Milicję Obywatelską osób nadużywających alkoholu.

  • Dziennik Ustaw Poz. 105 z 1983

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia.