Archiwum 26 Sierpień 1983

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 161 z 1983

    Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad i trybu oraz organów właściwych do ustalania norm ubytków naturalnych.

NA SKÓTY