Archiwum 8 Sierpień 1983

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 223 z 1983

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 218 z 1983

  Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 8 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy oraz przez osoby fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Poz. 215 z 1983

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie obowiązkowego pośrednictwa pracy na niektórych terenach oraz obowiązku zatrudnienia na całym terytorium kraju określonych kategorii osób ze względów społecznych.

 • Monitor Polski Poz. 156 z 1983

  Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie poprawy warunków działalności w usługach bytowych w latach 1983-1985.

 • Monitor Polski Poz. 153 z 1983

  Uchwała nr 97 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli.