Archiwum 16 Wrzesień 1983

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 266 z 1983

    Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 1983 r. w sprawie wypowiedzenia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji wyrobów i usług, do których stosuje się znaki fabryczne lub handlowe, podpisanego w Nicei dnia 15 czerwca 1957 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 248 z 1983

    Oświadczenie Rządowe z dnia 16 września 1983 r. w sprawie przyjęcia przez Polską Rzeczpospolitą Ludową Międzynarodowej Konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1983 r.