e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Kwiecień 1984

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 168 z 1984

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. dotyczące uczestnictwa szeregu państw w Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 157 z 1984

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie przyjęcia szeregu państw do Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 156 z 1984

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji ustanawiającej Międzynarodową Organizację Metrologii Prawnej, podpisanej w Paryżu dnia 12 października 1955 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 155 z 1984

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 154 z 1984

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Umowie europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 149 z 1984

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.

 • Monitor Polski Poz. 77 z 1984

  Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku świadczenia usług przewozowych na cele akcji wyborczej do rad narodowych w 1984 r.