Archiwum 15 Listopad 1985

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 310 z 1985

  Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia umownego zwierząt, drobiu i zwierząt futerkowych od padnięcia i uboju z konieczności oraz ogólnych warunków ubezpieczenia pasiek i taryf składek za te ubezpieczenia.

 • Monitor Polski Poz. 263 z 1985

  Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników instytucji artystycznych.

 • Monitor Polski Poz. 246 z 1985

  Uchwała nr 184 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie eksportu i importu osiągnięć naukowych i technicznych.

 • Monitor Polski Poz. 245 z 1985

  Uchwała nr 177 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1985 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w niektórych urzędach administracji państwowej.