e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Listopad 1985

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 289 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie książki kontroli sanitarnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 277 z 1985

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 276 z 1985

  Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.

 • Monitor Polski Poz. 233 z 1985

  Zarządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 4 listopada 1985 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przed konsulem.