Archiwum 6 Grudzień 1985

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 262 z 1985

    Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miast, w których terenowym organem administracji państwowej o właściwości ogólnej jest prezydent miasta.