e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Luty 1985

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 47 z 1985

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25 lutego 1985 r. w sprawie zasad lokowania środków pieniężnych na książeczkach oszczędnościowych przez organizacje młodzieżowe działające przy szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 41 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych do specyfiki niektórych przedsiębiorstw.

 • Monitor Polski Poz. 35 z 1985

  Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lutego 1985 r. w sprawie określenia wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.

 • Monitor Polski Poz. 30 z 1985

  Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1985 r. w sprawie zniesienia reglamentowanej sprzedaży niektórych towarów.

 • Monitor Polski Poz. 28 z 1985

  Uchwała nr 23 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1985 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny regulowane.

 • Monitor Polski Poz. 27 z 1985

  Uchwała nr 22 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1985 r. w sprawie wprowadzenia w 1985 r. maksymalnego wskaźnika wzrostu cen umownych pieczywa piekarskiego pszennego.