e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Marzec 1985

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 488 z 1992

    Konwencja Wiedeńska o Ochronie Warstwy Ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 71 z 1987

    Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Tunezyjską o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisana w Warszawie dnia 22 marca 1985 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 56 z 1985

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości obciążeń na Państwowy Fundusz Aktywizacji Zawodowej oraz zasad ustalania wskaźnika przyrostu wynagrodzeń wolnego od obciążeń.