Archiwum 22 Czerwiec 1985

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 132 z 1985

    Uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1985 r. w sprawie zakresu i trybu stosowania przepisów ustawy o gospodarce energetycznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrom Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz jednostkach organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości.