e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Lipiec 1985

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 215 z 1985

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz poboru świadczeń pieniężnych dotyczących nieruchomości w formie łącznego zobowiązania płatniczego.

 • Monitor Polski Poz. 180 z 1985

  Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lipca 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia deficytowych zawodów robotniczych w przedsiębiorstwach państwowych.

 • Monitor Polski Poz. 178 z 1985

  Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie szczegółowych warunków i zasad stosowania równoważnych norm czasu pracy na niektórych stanowiskach pracy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 170 z 1985

  Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 169 z 1985

  Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o urzędzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 168 z 1985

  Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytułach naukowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 167 z 1985

  Ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 166 z 1985

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 lipca 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.