Archiwum 24 Listopad 1988

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Monitor Polski Poz. 306 z 1988

    Uchwała nr III/17/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie z dnia 24 listopada 1988 r. w sprawie zmiany granic miasta Chełma i gminy Chełm.