e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Luty 1989

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 49 z 1989

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 45 z 1989

  Ustawa Budżetowa na rok 1989 z dnia 15 lutego 1989 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 36 z 1989

  Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze imienia Tadeusza Kotarbińskiego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 35 z 1989

  Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 34 z 1989

  Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 33 z 1989

  Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. Prawo dewizowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 32 z 1989

  Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Rozwoju Eksportu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 31 z 1989

  Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego.

 • Monitor Polski Poz. 25 z 1989

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki na rok 1989.

 • Monitor Polski Poz. 24 z 1989

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie planu Państwowego Funduszu Aktywizacji Zawodowej na 1989 r.

 • Monitor Polski Poz. 23 z 1989

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie planu Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury na 1989 r.

 • Monitor Polski Poz. 22 z 1989

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie planu kredytowego oraz założeń polityki pieniężno-kredytowej na 1989 r.

 • Monitor Polski Poz. 21 z 1989

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności na 1989 r.

 • Monitor Polski Poz. 20 z 1989

  Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 15 lutego 1989 r. w sprawie bilansu płatniczego państwa na 1989 r.