Archiwum 28 Grudzień 1990

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 12 z 1991

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie połączenia niektórych miast i gmin, w których dotychczas działały wspólne organy.

  • Monitor Polski Poz. 8 z 1991

    Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu i wagi monety nominalnej wartości 20.000 zł.

  • Monitor Polski Poz. 7 z 1991

    Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 28 grudnia 1990 r. w sprawie trybu zawiadamiania placówek obsługujących obrót oszczędnościowy o zajęciu w drodze egzekucji rachunku bankowego obejmującego wkład oszczędnościowy.