e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Maj 1990

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 371 z 1990

    Oświadczenie Rządowe z dnia 17 maja 1990 r. w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Konwencji wiedeńskiej o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonej w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r.

  • Dziennik Ustaw Poz. 198 z 1990

    Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

  • Dziennik Ustaw Poz. 197 z 1990

    Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o zmianie ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania oraz ustawy - Karta Nauczyciela.