Archiwum 10 Październik 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 472 z 1991

  Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 471 z 1991

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 470 z 1991

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 458 z 1991

  Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o zmianie ustawy karnej skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 452 z 1991

  Ustawa z dnia 10 października 1991 r. o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 433 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.

 • Dziennik Ustaw Poz. 415 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.

 • Monitor Polski Poz. 264 z 1991

  Zarządzenie nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 października 1991 r. w sprawie obsługi administracyjnej, wysokości środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz wysokości wynagrodzenia jej członków.

 • Monitor Polski Poz. 260 z 1991

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie zobowiązania Rządu do złożenia w Sejmie projektu nowej ustawy karnej skarbowej.

 • Monitor Polski Poz. 240 z 1991

  Uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 10 października 1991 r. uchylająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Badania Opinii Społecznej.