Archiwum 15 Październik 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 482 z 1991

    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego.

  • Dziennik Ustaw Poz. 437 z 1991

    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 października 1991 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie utraty życia lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu podczas udzielania lub w związku z udzielaniem pomocy Policji, Urzędowi Ochrony Państwa lub Straży Granicznej.

  • Monitor Polski Poz. 257 z 1991

    Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 października 1991 r. w sprawie terminów udzielania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1992 r.