e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 11 Luty 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 63 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku wyrównawczym.

 • Monitor Polski Poz. 50 z 1991

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 1991 r. w sprawie częściowego zaniechania ustalania i poboru podatku wyrównawczego.

 • Monitor Polski Poz. 44 z 1991

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 1991 r. w sprawie ustalania przeciętnej miesięcznej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalny i mieszkaniowy w uspołecznionych zakładach pracy.

 • Monitor Polski Poz. 42 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 lutego 1991 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji, kwoty najniższej emerytury i renty oraz maksymalnej kwoty podwyżki podstawy wymiaru emerytur i rent w I kwartale 1991 r.