Archiwum 12 Marzec 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 94 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za dokonanie czynności notarialnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 86 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz zwolnień od tego podatku.

 • Monitor Polski Poz. 80 z 1991

  Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja" z dnia 12 marca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

 • Monitor Polski Poz. 74 z 1991

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1991 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie.