Archiwum 12 Kwiecień 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 148 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 147 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 146 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 139 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 138 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powołania i zakresu działania Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, organizacji i zakresu działania dyrekcji okręgowych dróg publicznych i jednostek im podległych, drogowej służby liniowej oraz służb drogowych podległych naczelnikowi gminy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 133 z 1991

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 • Monitor Polski Poz. 94 z 1991

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie warunków nabywania przez notariuszy i organy samorządu notarialnego rzeczy ruchomych znoszonych państwowych biur notarialnych.

 • Monitor Polski Poz. 93 z 1991

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie szczegółowych warunków czasowego wynajmowania notariuszom prowadzącym kancelarie notarialne lokali w budynkach sądowych.