e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 8 Kwiecień 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 635 z 1994

  Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, sporządzona w Rzymie dnia 10 marca 1988 r.

 • Monitor Polski Poz. 112 z 1991

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 1991 r. w sprawie określenia specjalności, w których na stanowisku profesora nadzwyczajnego można zatrudnić osobę nie posiadającą tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

 • Monitor Polski Poz. 103 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 kwietnia 1991 r. w sprawie zmian w wykazie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny.

 • Monitor Polski Poz. 96 z 1991

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 kwietnia 1991 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pięciu podstawowych działach gospodarki w marcu 1991 r.