Archiwum 16 Maj 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 223 z 1991

    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie wzorów i trybu wystawiania legitymacji ubezpieczeniowych.

  • Monitor Polski Poz. 111 z 1991

    Uchwała nr 71 Rady Ministrów z dnia 16 maja 1991 r. w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych.