e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 24 Lipiec 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 417 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat konsularnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 297 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.

 • Monitor Polski Poz. 175 z 1991

  Zarządzenie Generalnego Komisarza Wyborczego z dnia 24 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia wzoru protokołu wyników wyborów, stosowanego w wyborach uzupełniających do rad gmin.

 • Monitor Polski Poz. 170 z 1991

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lipca 1991 r. w sprawie określenia wzorów: potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów, potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na senatora, protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów, protokołu rejestracji kandydata na senatora, stosowanych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 167 z 1991

  Zarządzenie nr 28 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1991 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski Poz. 166 z 1991

  Zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1991 r. w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.