Archiwum 8 Lipiec 1991

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 276 z 1991

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchomionej działalności gospodarczej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 268 z 1991

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnień do przeprowadzania przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych.

 • Monitor Polski Poz. 172 z 1991

  Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 164 z 1991

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta w II kwartale 1991 r.

 • Monitor Polski Poz. 157 z 1991

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki z dnia 8 lipca 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach.