e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Grudzień 1993

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 605 z 1993

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

 • Monitor Polski Poz. 604 z 1993

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

 • Monitor Polski Poz. 589 z 1993

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie wykonania ustaw regulujących zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 586 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie składników majątkowych uznawanych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasad i stawek ich amortyzacji oraz trybu i terminów aktualizacji wyceny środków trwałych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 578 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków, którym przekazane zostaną obligacje skarbowe, oraz podziału kwoty przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków.

 • Dziennik Ustaw Poz. 233 z 1994

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Protokołu sporządzonego w Paryżu dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie zmiany Konwencji o wystawach międzynarodowych z dnia 22 listopada 1928 r. wraz z późniejszymi zmianami Konwencji.

 • Monitor Polski Poz. 88 z 1994

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1993 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 6 z 1994

  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie ewidencji aptekarzy i techników farmaceutycznych zatrudnionych w aptece.