e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 29 Grudzień 1993

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 644 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych w zakresie korzystania z wczasów i rekreacji, przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.

 • Dziennik Ustaw Poz. 643 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków, którym przekazane zostaną obligacje skarbowe, oraz podziału kwoty przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków.

 • Dziennik Ustaw Poz. 640 z 1993

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 17 z 1994

  Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 9 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej i opłaty kancelaryjnej w postępowaniu w sprawach rejestrowych oraz sposobu uiszczenia należności z tytułu kosztów tego postępowania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 4 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 3 z 1994

  Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2 z 1994

  Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1 z 1994

  Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.