e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Luty 1993

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 132 z 1993

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1993 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 131 z 1993

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1993 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 81 z 1993

  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie wykładni art. 71 paragraf 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o Sądzie Najwyższym, art. 62 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, art. 3 ust. 2 i 3 a ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 80 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 72 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania dochodów kalkulacyjnych gmin na 1993 r.

 • Monitor Polski Poz. 61 z 1993

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo "Hala Ludowa".