e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Marzec 1993

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 181 z 1993

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 177 z 1993

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 176 z 1993

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 175 z 1993

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. o nadaniu orderów.

 • Monitor Polski Poz. 174 z 1993

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. o nadaniu odznaczenia.

 • Monitor Polski Poz. 173 z 1993

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 129 z 1993

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy celnych oraz żołnierzy wojskowych organów porządkowych i żołnierzy odbywających niezawodową służbę wojskową.

 • Monitor Polski Poz. 125 z 1993

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie prowadzenia listy rzeczników patentowych oraz wzoru legitymacji rzecznika patentowego.

 • Monitor Polski Poz. 121 z 1993

  Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 1993 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu prowadzenia przez uczelnie dokumentacji przebiegu studiów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 100 z 1993

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 1993 r. w sprawie zasad i trybu odbywania studiów w wyższych szkołach wojskowych przez obywateli państw obcych.