e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Styczeń 1994

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 529 z 1994

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do Traktatu budapesztańskiego o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego oraz Regulaminu wykonawczego, sporządzonych w Budapeszcie dnia 28 kwietnia 1977 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 359 z 1994

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malezji o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzona w Kuala Lumpur dnia 21 kwietnia 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 177 z 1994

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Protokołu o uchyleniu Konwencji między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Węgierską Republiką Ludową w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie, podpisanej w Budapeszcie dnia 5 lipca 1961 r., sporządzonego w Budapeszcie dnia 13 stycznia 1993 r.

 • Monitor Polski Poz. 62 z 1994

  Uchwała Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego z dnia 18 stycznia 1994 r. - Regulamin Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego.

 • Monitor Polski Poz. 52 z 1994

  Uchwała nr 2 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie Rady Legislacyjnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 41 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie ustalenia miesięcznych procentowych przyrostów wynagrodzeń w pierwszym kwartale 1994 r. oraz określenia przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia normy przeciętnego wynagrodzenia dla podatników, którzy podjęli działalność w pierwszym kwartale 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 40 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 32 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1994 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej.