Archiwum 19 Październik 1994

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 702 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 19 października 1994 r. w sprawie środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 555 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty skarbowej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 554 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad rachunkowości ubezpieczeniowej i sprawozdawczości finansowej oraz zasad obliczania wyniku finansowego ubezpieczycieli.

 • Dziennik Ustaw Poz. 553 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia środków zaliczanych do środków własnych, sposobu wyliczenia i wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla każdego rodzaju ubezpieczeń oraz dla działalności reasekuracyjnej.

 • Monitor Polski Poz. 488 z 1994

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.

 • Monitor Polski Poz. 487 z 1994

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 października 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników transportu samochodowego i lotniczego resortu zdrowia i opieki społecznej.

 • Monitor Polski Poz. 484 z 1994

  Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 października 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 483 z 1994

  Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 19 października 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 • Monitor Polski Poz. 475 z 1994

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej.

 • Monitor Polski Poz. 474 z 1994

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Wandy Zofii Sokołowskiej.

 • Monitor Polski Poz. 473 z 1994

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Haliny Licnerskiej.

 • Monitor Polski Poz. 472 z 1994

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariana Korczaka.

 • Monitor Polski Poz. 7 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. o nadaniu orderów i odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 6 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 5 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 4 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. o nadaniu odznaczeń.