Archiwum 10 Listopad 1994

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 612 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych szkół i placówek artystycznych osób będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę w szkołach i placówkach.

 • Dziennik Ustaw Poz. 605 z 1994

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia szczegółowego rozdziału kompetencji oraz zasad współdziałania między centralnymi organami administracji państwowej podległymi Ministrowi Spraw Wewnętrznych a wojskowymi organami porządkowymi i wojskowymi służbami informacyjnymi podległymi Ministrowi Obrony Narodowej.

 • Monitor Polski Poz. 511 z 1994

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1994 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Ministrów.

 • Monitor Polski Poz. 50 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 1994 r. o nadaniu orderów.