Archiwum 24 Listopad 1994

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 652 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu wydawania świadectwa radiooperatora oraz wysokości opłat za te świadectwa.

 • Dziennik Ustaw Poz. 651 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za używanie częstotliwości.

 • Dziennik Ustaw Poz. 629 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 618 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie utworzenia Magurskiego Parku Narodowego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 617 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

 • Monitor Polski Poz. 550 z 1994

  Zarządzenie Ministra Łączności z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ulg i uprawnień w zakresie usług telekomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 205 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o akademickim uznaniu kwalifikacji uniwersyteckich, sporządzonej w Paryżu dnia 14 grudnia 1959 r.

 • Monitor Polski Poz. 88 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1994 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 87 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 86 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 56 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 1994 r. o nadaniu odznaczeń.