Archiwum 29 Listopad 1994

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 726 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu celnego na przywóz niektórych towarów pochodzących z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Księstwa Liechtenstein i Republiki Islandii.

 • Dziennik Ustaw Poz. 725 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier.

 • Dziennik Ustaw Poz. 724 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce do produkcji środków ochrony roślin przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 723 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre urządzenia i aparaturę na potrzeby ochrony powietrza przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 722 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na wyposażenie oczyszczalni ścieków, aparaturę kontrolno-pomiarową na potrzeby ochrony środowiska oraz na niektóre środki owadobójcze i urządzenia techniczne dla leśnictwa, przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 721 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 720 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre artykuły budowlane przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 719 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 718 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 717 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu gęsi żywych i jaj gęsich.

 • Dziennik Ustaw Poz. 716 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia zakazu wywozu niektórych odpadów i złomu metali nieżelaznych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 715 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie czasowego ograniczenia przywozu brojlerów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 714 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 687 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na przywóz niektórych towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 643 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 624 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie skali podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wysokości kwot przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanemu.

 • Monitor Polski Poz. 576 z 1994

  Zarządzenie Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rodzaju, formy i terminów przekazywania informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

 • Monitor Polski Poz. 575 z 1994

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia wzorów banknotów nominalnej wartości 10 zł, 20 zł i 50 zł oraz wzorów, stopu i masy (wagi) monet nominalnej wartości 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

 • Monitor Polski Poz. 573 z 1994

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych.

 • Monitor Polski Poz. 572 z 1994

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

 • Monitor Polski Poz. 91 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1994 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 90 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 1994 r. o nadaniu orderów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 72 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 29 listopada 1994 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, sporządzonego w Wilnie dnia 26 kwietnia 1994 r.