Archiwum 8 Listopad 1994

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 613 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień.

 • Dziennik Ustaw Poz. 584 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Monitor Polski Poz. 518 z 1994

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie oraz kwot granicznych dochodu w 1994 r.

 • Monitor Polski Poz. 517 z 1994

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty od 1 grudnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 381 z 1995

  Europejska konwencja o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, sporządzona w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 258 z 1995

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzona w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 209 z 1995

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzona w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r.

 • Monitor Polski Poz. 49 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1994 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 39 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1994 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 38 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 1994 r. o nadaniu odznaczeń.