e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Grudzień 1994

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 727 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów na wywóz niektórych skór surowych i wyprawionych w 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 707 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie organów wojskowych właściwych do wydawania zaświadczeń żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu oraz trybu postępowania przed tymi organami.

 • Dziennik Ustaw Poz. 701 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wymiany znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 700 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 697 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

 • Dziennik Ustaw Poz. 696 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

 • Monitor Polski Poz. 610 z 1994

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie uczczenia pamięci generała Stanisława Maczka.

 • Monitor Polski Poz. 139 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Monitor Polski Poz. 134 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 1994 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 6 z 1995

  Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2 z 1995

  Ustawa z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń w podmiotach gospodarczych oraz o zmianie niektórych ustaw.