Archiwum 5 Grudzień 1994

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 673 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1994 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży akcji w publicznym obrocie.

 • Dziennik Ustaw Poz. 668 z 1994

  Rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 5 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o wydanie certyfikatu importowego, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii, dokumentów, które powinny być dołączone do tych wniosków, oraz wzorów certyfikatu importowego, certyfikatu weryfikacji dostawy, pozwolenia na przywóz, wywóz lub tranzyt towarów i technologii objętych szczególną kontrolą obrotu z zagranicą w związku z porozumieniami i zobowiązaniami międzynarodowymi.

 • Dziennik Ustaw Poz. 660 z 1994

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów.

 • Monitor Polski Poz. 586 z 1994

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 5 grudnia 1994 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Monitor Polski Poz. 103 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 1994 r. o nadaniu orderu.