e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 13 Styczeń 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 178 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 83 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie zasad pobierania opłat konsularnych oraz ich wysokości.

 • Monitor Polski Poz. 66 z 1995

  Zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego, w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na imprezach organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA w 1995 r. albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych imprezach.

 • Monitor Polski Poz. 46 z 1995

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1994 r.

 • Monitor Polski Poz. 43 z 1995

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 1994 r.