Archiwum 19 Styczeń 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 208 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1995 r. o nadaniu orderu.

 • Monitor Polski Poz. 64 z 1995

  Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 stycznia 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.

 • Monitor Polski Poz. 48 z 1995

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1995 r. w sprawie harmonizacji polityki transportowej z polityką ekologiczną państwa.

 • Monitor Polski Poz. 47 z 1995

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1995 r. w sprawie polityki zrównoważonego rozwoju.