e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 31 Styczeń 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 382 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Europejskiej konwencji o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzonych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, sporządzonej w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 292 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Wschodniej Republiki Urugwaju w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Montevideo dnia 2 sierpnia 1991 r.

 • Monitor Polski Poz. 97 z 1995

  Zarządzenie Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia i zmiany nazw niektórych miejscowości w województwach: białostockim, gorzowskim, kieleckim, łomżyńskim, nowosądeckim, opolskim, ostrołęckim, siedleckim i skierniewickim.

 • Monitor Polski Poz. 75 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie przedłużenia terminu zawiadomienia urzędu skarbowego o zawarciu umowy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 58 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów i rodzaju innych dowodów niezbędnych do ustalania prawa do zasiłku rodzinnego oraz szczegółowych zasad i trybu wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 52 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 31 stycznia 1995 r. w sprawie obowiązków wytwórcy i importera leków w zakresie wprowadzania do obrotu środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych wyłącznie u zwierząt oraz kontroli seryjnej.

 • Dziennik Ustaw Poz. 51 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk.