Archiwum 26 Październik 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 968 z 2000

  Konwencja o doręczeniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 683 z 1995

  Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o zmianie ustawy o podatku importowym od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 682 z 1995

  Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 654 z 1995

  Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Poz. 635 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 października 1995 r. w sprawie rodzajów dokumentów i zakresu informacji wymaganych przy składaniu wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania usług lotniczych.

 • Monitor Polski Poz. 609 z 1995

  Zarządzenie nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżniające się rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową.

 • Dziennik Ustaw Poz. 608 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 26 października 1995 r. w sprawie ogólnych warunków przyłączania sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń.