Archiwum 27 Październik 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne  • Dziennik Ustaw Poz. 641 z 1995

    Ustawa z dnia 27 października 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe.

  • Dziennik Ustaw Poz. 615 z 1995

    Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 1995 r. o utracie mocy obowiązującej art. 38 ustawy o metodach kształtowania wynagrodzeń i środków na wynagrodzenia przez podmioty gospodarcze oraz o zmianie niektórych ustaw.

  • Dziennik Ustaw Poz. 607 z 1995

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1995 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych do pasażerskich przewozów autobusowych i kolejowych.