Archiwum 9 Październik 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Monitor Polski Poz. 736 z 1995

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1995 r. o nadaniu odznaczeń.

 • Dziennik Ustaw Poz. 688 z 1995

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską, sporządzonej w Moskwie dnia 22 maja 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 611 z 1995

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 października 1995 r. w sprawie ustalenia wykazów chorób i schorzeń pozostających w związku ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, z tytułu których przysługują świadczenia rentowe i odszkodowawcze.

 • Dziennik Ustaw Poz. 572 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 9 października 1995 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłat za udzielenie koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz za udostępnienie dokumentacji przetargu.

 • Monitor Polski Poz. 569 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.