Archiwum 14 Listopad 1995

Brak artykułów do wyswietlenia.

Akty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 699 z 1995

  Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 2 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.

 • Dziennik Ustaw Poz. 686 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.

 • Monitor Polski Poz. 674 z 1995

  Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie określenia minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie zezwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zakresu obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego składania.

 • Dziennik Ustaw Poz. 667 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowego kontyngentu celnego na niektóre surowce przywożone z zagranicy do produkcji kabli.

 • Dziennik Ustaw Poz. 660 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie odstąpienia od publicznego trybu wniesienia przedsiębiorstwa państwowego "Fabryka Samochodów Osobowych" w Warszawie do spółki.

 • Dziennik Ustaw Poz. 659 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary przywożone z zagranicy dla zakładów produkujących części samochodowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 658 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre maszyny i urządzenia inwestycyjne przywożone z zagranicy dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiące wyposażenie zakładów produkujących części samochodowe.

 • Dziennik Ustaw Poz. 657 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 656 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Poz. 655 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Przemyślu-Medyce.

 • Dziennik Ustaw Poz. 649 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wysokości opłat za egzaminy osób ubiegających się o wydanie świadectwa uprawniającego do obsługi urządzeń radiokomunikacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Poz. 648 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie wykazu urządzeń, których zakładanie i używanie nie wymaga świadectwa homologacji.

 • Dziennik Ustaw Poz. 647 z 1995

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie maksymalnej wysokości procentu składki, którą zakład ubezpieczeń ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

 • Dziennik Ustaw Poz. 644 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie zasad stosowania dopłat do cukru wyeksportowanego w okresie od dnia 1 października 1995 r. do dnia 30 września 1996 r. oraz określenia wysokości opłat przeznaczonych na dopłaty do eksportu cukru.

 • Dziennik Ustaw Poz. 643 z 1995

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre komponenty do produkcji źródeł światła przywożone z zagranicy.

 • Monitor Polski Poz. 125 z 1996

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 1995 r. o nadaniu odznaczeń.